FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
DAFO Professional

Objectius de l’activitat

  • Ajudar les persones, de qualsevol edat i formació, a descobrir i identificar les competències que li poden faltar per aconseguir els objectius professionals.

Continguts de l’activitat

  • Repàs del Model DAFO
  • Exemples pràctics
  • DAFO personal de l’alumne
  • Taller/pla d’acció

Perfils dels participants

  • Emprenedors / Pimes

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020