FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Mètodes Canvas i Lean Start-up

Objectius de l’activitat

  • Exemples pràctics de l’aplicació de les tècniques Canvas i Lean Start-up

Continguts de l’activitat

Determinar:

  • Anàlisi Canvas d’un cas real
  • Lean Start-up, que és i que no és
  • Exemple de Lean Start-up

Perfils dels participants

  • Emprenedors / Pimes

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

Activitat inclosa en el PROGRAMA INTEGRAL D’EMPRENEDORIA

ASENCAT
© Abril 2020