FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
La gestió de la tresoreria

Objectius de l’activitat

  • Aportar els conceptes bàsics per una correcta gestió de la tresoreria, tant per a una empresa que estigui funcionant com per a una de nova creació.

Continguts de l’activitat

Control i seguiment de l’empresa:

  • Compte de resultats
  • Pla de tresoreria
  • Balanç de situació
  • Ratis financers

Perfils dels participants

  • Autònoms, comerç, pimes, emprenedors

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020