FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Pla econòmic-financer

Objectius de l’activitat

  • Exposició per l’elaboració d’un Pla econòmic financer.

Continguts de l’activitat

  • Compte d’explotació o resultats
  • Pla de Tresoreria
  • Balanços de Situació
  • Ratis financers

Perfils dels participants

  • Emprenedors

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

Activitat inclosa en el PROGRAMA INTEGRAL D’EMPRENEDORIA

ASENCAT
© Abril 2020