FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Economia circular biosistèmica

Objectius de l’activitat

 • Formació bàsica sobre el concepte d’economia bio-sistèmica
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible

Continguts de l’activitat

 • Definició socràtica del concepte Economia
 • Economia lineal i circular
 • Economia bio-sistèmica
 • Utilització prioritària de matèries de proximitat i d’origen natural i renovables
 • Aprofitament òptim de subproductes. Minimització fraccions residuals. Eco-disseny
 • Definició ECOSITE
 • Exemples

Perfils dels participants

 • Emprenedors / Pimes / Estudiants de cursos superiors / Administracions locals i supramunicipals

Durada

 • 2 hores

Equipament necessari

 • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020