FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Guanyar diners comprant i Pla de Compres

Objectius de l’activitat

  • Mentalització del comprador
  • Metodologia de treball i de negociació

Continguts de l’activitat

  • Importància del Departament de Compres
  • Tractament de les ofertes
  • Negociació
  • Tancament

Perfils dels participants

  • Pimes / Emprenedors

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

Activitat inclosa en el PROGRAMA INTEGRAL D’EMPRENEDORIA

ASENCAT
© Abril 2020