FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Pla d’operacions, RRHH i RSE. Formes jurídiques.

Objectius de l’activitat

  • Simular l’estructura global d’una empresa amb un projecte

Continguts de l’activitat

  • Quina estructura i funcionament tindrà l’empresa.
  • Quins recursos humans seran necessaris.
  • Quina fiscalitat serà l’òptima.
  • L’adaptació de la fiscalitat a la Responsabilitat Social de l’Empresa.

Perfils dels participants

  • Pimes / Emprenedors

Durada

  • 4 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

Activitat inclosa en el PROGRAMA INTEGRAL D’EMPRENEDORIA

ASENCAT
© Abril 2020