FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Deu claus per controlar el meu comerç

Objectius de l’activitat

 • Donar a conèixer als comerciants tot el què cal saber per controlar el negoci, des d’un punt de vista econòmic i financer.

Continguts de l’activitat

 • Què es la comptabilitat?
 • Balanç de Situació
 • Compte d’Explotació
 • Fons de maniobra
 • Costos
 • Marge brut
 • Càlcul de punt mort
 • Benefici
 • Pressupost
 • Tresoreria
 • Finançament
 • Com fixar el preu i el seu càlcul
 • Marge sobre cost i sobre vendes

Perfils dels participants

 • Obert

Durada

 • 2 hores

Equipament necessari

 • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020