FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
La fidelització dels clients-CRM

Objectius de l’activitat

 • Sensibilitzar els assistents sobre la importància de la fidelització, dins i fora de l’empresa.
 • Facilitar eines perquè les puguin aplicar en la seva activitat; la seva utilització no és exclusiva de les grans marques.
 • L’orientació a satisfer les necessitats del client és una condició necessària però no suficient.
 • Aconseguir que els assistents interioritzin els conceptes bàsic per ampliar la seva cartera de clients, mantenir-los i aconseguir fidelitzar-los.

Continguts de l’activitat

 • El procés des del punt de vista del Màrqueting
 • Les eines del Màrqueting
 • Les polítiques bàsiques
 • L’evolució: de la Transacció a la Relació
 • Les etapes necessàries i les seves característiques
 • Exemples del “Màrqueting Relacional”
 • Objectius de la fidelització
 • La formula infal·lible

Perfils dels participants

 • Emprenedors

Durada

 • 2 hores

Equipament necessari

 • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020