FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
La venda, un ànim personal

Objectius de l’activitat

 • Descobrir els diferents casos del procés de venda, així com els mecanismes conscients i inconscients per a la defensa i decisió del client.
 • Conèixer el sistema per establir una entrevista motivadora per al comprador i arribar a l’objectiu previst: el tancament de la venda.

Continguts de l’activitat

 • Vendre és l’activitat de l’empresa
 • Definició de la imatge professional
 • La prospecció: primer pas de l’entrevista
 • L’entrevista, aproximació al client
 • El discurs de la venda
 • La síntesi. Conclusió, custòdia i anàlisi del procés de la venda
 • Els resultats, únic llenguatge que l’empresa entén

Perfils dels participants

 • Emprenedors

Durada

 • 2 hores

Equipament necessari

 • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020