FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Tècniques d’investigació de mercats

Objectius de l’activitat

 • Fases i tipus d’estudis
 • Contribucions i limitacions dels Estudis de Mercats

Continguts de l’activitat

 • Introducció als Estudis de Mercats
 • Planificació dels estudis de Mercats
 • Contribució dels estudis de Mercats al Màrqueting
 • Limitacions dels estudis de Mercats
 • Variables del Màrqueting-mix
 • Definició de les principals tècniques i metodologies que s’apliquen per conèixer els mercats, targets, etc.

Perfils dels participants

 • Emprenedors

Durada

 • 2 hores

Equipament necessari

 • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020