FORMACIÓ / FITXA DESCRIPTIVA
Com fer un Pla de Màrqueting

Objectius de l’activitat

  • Donada la importància que té per a la petita i mitjana empresa, es facilita un mètode per elaborar el Pla de Màrqueting.
  • Contempla el què cal per treballar, com portar-ho a terme i fer el seu corresponent seguiment.

Continguts de l’activitat

  • Concepte de Màrqueting i de Pla de Màrqueting
  • Etapes del Pla de Màrqueting
  • Anàlisi de la situació: diagnosi, objectius i estratègies
  • Pressupost
  • Avaluació

Perfils dels participants

  • Emprenedors

Durada

  • 2 hores

Equipament necessari

  • Ordinador, projector i pantalla

ASENCAT
© Abril 2020